Privacy

De praktijk valt onder de wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst), de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) en de AVR (Europese privacywetgeving).

Dit betekent o.a.

  • Ik heb beroepsgeheim. Niets mag zonder toestemming van de cliĆ«nt aan derden worden doorgegeven.
  • Ik hou een (klein) dossier bij met recht van inzage. Dit wordt in een afgesloten kast of met een wachtwoord bewaard. Dit geldt ook voor correspondentie zoals e-mails. Wettelijk is verplicht dit 20 jaar te bewaren.
  • Dit geldt ook voor gegevens zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en alle andere gegevens die nodig zijn voor goede bedrijfsvoering en behandeling.
  • Voor facturen geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Uitgebreide voorwaarden zijn opvraagbaar en worden gegeven/besproken bij de behandelingsovereenkomst.

Klachten?

Wanneer er zaken zijn die niet zijn gegaan zoals je wilt of je bent niet tevreden, bespreek dit met mij. Dan kunnen we samen kijken wat nodig is om dit te veranderen. Samen komen we er vast wel uit!

Mocht dit niet het geval zijn en heb je een klacht, dan kan je contact opnemen met de beroepsvereniging NVAGT, waar ik bij aangesloten ben of bij Stichting Tuchtrechtspraak NAP. Daarnaast ben ik aangesloten bij SCAG, waarbij een klachtenfunctionaris je klacht bekijkt wanneer je er niet met de beroepsvereniging uitkomt. Folders hierover liggen in de praktijk.